Varför har usa mer befolkning än tyskland?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför har usa mer befolkning är tyskland?
Svar: 

Den främsta anledningen torde vara att USA till ytan är så oerhört mycket större än Tyskland. USA är världens till ytan fjärde största land och omfattar 9.161.966 kvadratkilometer, medan Tyskland endast omfattar 357.022 kvadratkilometer. Här finns en lista över världens länder sett till ytan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_yta

7 maj 2015 - 14:29