Varför kostar det att reservera?

Besvarad av Sofia Johansson
Fråga: 
Varför kostar det att reservera böcker på vissa bibliotek? I tex Stockholm kostar det 10 kr. Jag tycker det är jättedåligt. Ska inte biblioteken vara kostadsfria?
Svar: 

Det är upp till politikerna i varje kommun att fatta beslut om de avgifter som biblioteken ska ha. I en del kommuner kostar det att reservera, i andra inte. Påtala gärna för politikerna i din kommun att du tycker att reservationsavgiften ska tas bort. Bibliotekslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm

29 oktober 2012 - 22:05

Kategorier