Varför var kvinnorna bortglömda?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför var kvinnorna bortglömda i historien?
Svar: 

För att göra svaret enkelt så har historieskrivarna varit manliga. Som det bland annat står skrivet i en debattartikel i DN från 2014-02-28.Varför har kvinnorna glömts bort? Har man medvetet osynliggjort dem? Kanske i vissa fall, men troligen är svaret på frågan enklare än så: vi har skådat historien med nutidens glasögon och i förväg bestämt oss att för att det måste ha varit männen som alltid härskade, eftersom det har varit så under industrialiseringen och urbaniseringen på 1800- och 1900-talen. Vår bild av det förflutna präglas av just denna epok då historia och arkeologi blev akademiska vetenskaper med institutioner, professurer, tidskrifter, kurser och produktion av läromedel. Det var nu som akademiker slog fast att hela förhistorien skulle indelas i sten-, brons- och järnålder, det vill säga med utgångspunkt i vissa specifika redskapsmaterial som hanterades av huvudsakligen manliga hantverkare. Det var vid denna tid som historien kom att förknippas med kungar, krig och andra manligt genuskodade aktiviteter. Det var under denna korta epok som historiens kvinnor glömdes bort. (DN.se, DN Debatt. ”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde”. http://www.dn.se/debatt/vit-flack-i-historiebockerna-det-var-kvinnor-som.../, hämtad 20161221)

Du hittar fler intressanta artiklar på webben bla:

Magasin Neo, Ett historiskt misstag, http://magasinetneo.se/artiklar/ett-historiskt-misstag/ (Hämtad 20161221)
DN, Nytt lexikon ska lyfta fram bortglömda kvinnor ur historienhttp://www.dn.se/dnbok/nytt-lexikon-ska-lyfta-fram-bortglomda-kvinnor-ur... (hämtad 20161221)

19 december 2016 - 21:22

Kategorier