Vem har det högsta ansvaret för att rättssäkerheten fungerar?