Vilka böcker har Emil Svensén (1850-1921) skrivit?

Besvarad av Staffan Jansson
Fråga: 
Vilka böcker har Emil Svensén (1850-1921) skrivit?
Svar: 

Libris kan sägas vara vår nationalkatalog för bibliotek. I princip innehåller den alla böcker av svenska författare. Emil Svensén hittar du lätt genom att söka på hans namn och välja böcker skrivna av honom och inte om honom.
Om listan också innefattar böcker som ES skrivit tillsammans med andra så hittar du dem via länken jag bifogar.

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=emil+svensen&r=%3bpers%3a(Svens%c3%a9n+Emil+1850+1921.)&m=10&s=a&t=v&d=libris&p=2

28 september 2014 - 8:09