Vad händer med gammal mjölk?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Vilka faktorer avgör om mjölken har blivit dålig? Alltså vad har hänt rent kemiskt när man säger att den har "gått ut"?
Svar: 

I en artikel på Illustrerad Vetenskap så förklaras sur mjölk på följande vis: "Mjölk surnar på grund av att bakterier omvandlar det naturliga mjölksockret, laktos, till mjölksyra. Därmed sjunker pH-värdet, och det får proteinerna att klumpa ihop sig, så att den sura mjölken blir tjockflytande."

Det är inte farligt att dricka små mängder sur mjölk, men det smakar inte särskilt gott.

Källa:
Illustrerad Vetenskap
http://illvet.se/fraga-oss/varfor-surnar-mjolken [20120105]

5 januari 2012 - 11:51