Vilka folk har inte påtvingats islam?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vilka muslimska folk har inte påtvingats islam, dvs vilka folk har konverterat av egen fri vilja utan att det har blivit konfrontation i form av t.ex. krig?
Svar: 

Hej!
Intressant fråga! När det gäller region och politik så har man i många länder använt religionen som ett maktmedel för att styra folket. Så kan man beskriva hur Gustav Vasa i Sverige och följande kungar har gjort, med hjälp av kyrkan. När det gäller islam och den arabiska kulturen så verkar det som om man i Spanien under 1000-1100-talet var tolerant mot den judiska befolkningen (vilket kristendomens företrädare inte var vid samma tidpunkt). Läs mer om just det på http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/islam-och-den-arabiska-kulturen. Mer om islams historia hittar du på andra delar av SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-historia

6 februari 2017 - 18:19

Kategorier