Kommuner i Norrbotten & Lappland 1915

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vilka kommuner tillhörde Norrbotten och vilka kommuner tillhörde Lappland år 1915?
Svar: 

Norrbotten är både ett län och ett landskap och som län ingår det: tillsammans med Västerbotten och Jämtland, i landskapet Lappland. 
Som landskap är Norrbotten relativt ungt (det ingick tidigare i Västerbotten).
Mer om detta kan du läsa på https://sv.wikipedia.org/wiki/Landskap_i_Sverige

När det gäller kommuner så har de förändrats flera gånger över tid. En kort översikt ser ut såhär:

  • "I och med 1862 års kommunalförordningar skapades således grunden till det nuvarande kommunala systemet i Sverige. År 1863 bildades borgerliga landskommuner som i de allra flesta fall motsvarade en gammal socken" (ur andra stycket under rubriken Historia på https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner)
  • storkommunreformen 1952 *
  • kommunindelningsreformen som genomfördes successivt 1962–74*

För att se vilka av dagens kommuner som ligger i de båda landskapen kan du t ex titta på Statistiska centralbyråns sida: http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/kommuner_text.pdf Om du scrollar ner under kartan har du kommunerna listade under respektive län (så för Lappland får du alltså titta på Jämtland, Västerbotten & Norrbotten) eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_kommuner

Mer intressanta detaljer om året 1915 i de båda landskapen kan du hitta i Statistisk årsbok från just detta år, som finns att ladda ner från Statistiska centralbyråns sida: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statistik/?Statistikserie=Statistisk+%c3%a5rsbok+(SOS)+1914-

* Nationalencyklopedin, kommunindelningsreform, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunindelningsreform, hämtad 2015-07-09

8 juli 2015 - 16:09