Vilka planeter är gasklot?

Besvarad av Anna Eriksson
Fråga: 
Vilka planeter är gasklot och dem som inte är det vad är dem gjorda av?
Svar: 

Hej! Tack för att du skrev till Bibblan svarar. I Nationalencyklopedin kan man läsa att planeterna har mycket olika storlek och sammansättning. 
Planeterna delas in i jordliknande planeter och gasjättar eller gasplaneter. Till jordplaneterna hör Merkurius, Venus, jorden, Mars. De karakteriseras av hög densitet (sten) och eventuell förekomst av en tunn atmosfär och består mest av sten och metall. Gasjättarna eller gasplaneter kan delas in i två undergrupper, gasjättar och isjättar. Gasjättarna har lägre densitet (gas och vätska) och har tjocka och täta atmosfärer. Gasjättar delas in i gasjättar dit Jupiter och Saturnus räknas och isjättar dit Neptunus och Uranus hör. Gasjättar har en kärna bestående av metall eller sten, men vanligaste gasen i atmosfären är helium och väte. Isjättarna består huvudsakligen av is, sten och gas.
Planeternas kemiska sammansättning avspeglar olika temperaturförhållanden på olika avstånd från solen. Materialet kan delas in i tre kategorier: metaller och mineraler,  flyktiga ämnen som vatten, koldioxid, metan och ammoniak, och de normalt gasformiga grundämnena väte och helium. Man kan läsa mer om de olika planeternas sammansättning i Nationalencyklopedien eller i Wikipedia. Du frågade vilka planeter som räknades som gasklot men definitionen på de planeter som består av mest gas, Jupiter och Saturnus är gasjättar. Däremot brukar man definiera stjärnor som klot av gas som lyser, gasklot. 

Källa: Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/planet
 

19 september 2013 - 16:10