Vilka spår av realismen finns kvar idag?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka spår av realismen finns kvar idag? Speciellt litteraturen, men även generellt sätt.
Svar: 

Det här är en stor fråga. För vi kan tala om realism både som en specifik en konstnärlig stil som kan sägas ha uppstått runt 1800-talets mitt, som en reaktion mot romantiken, med författare som Flaubert, Balzac, Dickens, Dostojevskij som några av de mest kända. Vi kan också prata om realism som en ”litterär teknik innebär realismen en korrekt och objektiv återgivning av ett stycke verklighet. Man kan därför tala om realism hos vitt skilda författare som Homeros, Dante och Strindberg, där realismen tar sig olika gestalt beroende på vilken sorts verklighet som åsyftas, t.ex. yttre social verklighet eller andlig verklighet.” NE.se

Det finns en bra bok som behandlar det som var nytt med realismen som heter Den blå tvålen : romanen och konsten att göra saker och ting synliga av Sara Danius, som utgår från  en berättelse av Gustave Flaubert, ”Ett enkelt hjärta” från 1877, där en blå tvål nämns. Vad som gör tvålen värd att uppmärksamma är dess litteraturhistoriska status: ”För första gången i den västerländska litteraturens historia säger en författare att tvålen i ett visst sovrum är blå.”

Arvet efter Realismen - viljan att visa verkligheten som den är - kan ses i senare litteratur (och annan konst) Socialrealism är en löst definierad riktning inom litteratur, konst och film. Socialrealismen kritiserar samhällsstrukturen genom att skildra misären i samhället, där svenska arbetarlitteratur spelat stor roll (Ivar Lo-Johansson, Moa Martinsson), eller Diskbänksrealism, alternativt köksbänksrealism, en litterär term som vanligtvis syftar på långt driven realism i enkel eller fattig miljö men kan även syfta på en melankoli i finare miljöer. NE.se och Wikipedia

Lycka till!

Källtips:
Den blå tvålen : romanen och konsten att göra saker och ting synliga av Sara Danius
Idéer och teorier om ordets konst av Inge Jonsson
När realismen blir orealistisk av Anette Årheim
http://www.britannica.com/art/realism-art
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/realism#filosofi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialrealism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/diskb%C3%A4nksrealism
https://en.wikipedia.org/wiki/Literary_realism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarlitteratur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialrealism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskb%C3%A4nksrealism

26 januari 2016 - 13:14