Vilken betydelse har ljud för människan?

Besvarad av Susann Funck
Fråga: 
Vilken betydelse har ljud för människan?
Svar: 

Det går säkert inte att lämna ett uttömmande svar på frågan, men jag har hittat några uppsatser som jag hoppas kan vara till hjälp. Förhoppningsvis kan du där också hitta förslag på var du kan hitta mer att läsa i ämnet.

Den första uppsatsen behandlar framför allt frågan om vilken betydelse ljud har för människors upplevelse av en viss plats;
http://stud.epsilon.slu.se/1229/1/Pallin_S_100326.pdf

Här hittar du en uppsats om historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid. Den innehåller en del om hur man historiskt har sett på ljuds betydelse för människan;
http://www.uppsatser.se/uppsats/1806a986aa/

Denna uppsats tar bland annat upp att ljud har en djup känslomässig förankring i människan vilket gör det till ett bra medel att påverka stämning med. Man tar också upp att ljudet förmedlar viktig information om orientering och kommunikation;
http://www.uppsatser.se/uppsats/d7a529bf45/

 

22 maj 2016 - 12:34