Vilken typ av mjölk ska man ge?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Vilken typ av mjölk ska man ge till moderlösa rådjursungar?
Svar: 

Jag hittade en diskussion om detta på forumet Bukefalos du kan läsa mer här http://www.bukefalos.com/threads/radjur.892069/ och där föreslogs bl.a.  Lantmännens Grix mjölkersättning för grisar och ston eller lammnäring. Här är för övrigt vad naturvårdsverket säger om  vad som gäller om vilda djurungar http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Rad-om-over...

24 februari 2017 - 11:51