Vilken utbildning behöver man för att bli bibliotekarie?

Besvarad av Sara Bentfors
Fråga: 
Vilken utbildning behöver man för att bli bibilotikarie? Räcker det med en Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatutbildning eller måste man ha en masters? Måste man ha någon utbildning innan man man kan läsa Biblioteks- och informationsvetenskap?
Svar: 

För många tjänster räcker det med en kandidat, medan andra kräver en masterexamen. På en del lärosäten räcker det med grundläggande behörighet, på andra finns krav på tidigare högskolestudier.

3 november 2015 - 13:20