Land med mest vatten i Europa.

Besvarad av Mathias Wallin
Fråga: 
Vilket land i Europa har mest vatten i form av sjöar och vattendrag?
Svar: 

Hej!

Här är en sida på engelska med en lista och karta över länder ordnade efter vattenytans procent. Du kan välja specifik världsdel och svaret på din fråga är Nederländerna, med 18,7%.

Denna höga siffra bör bero på landets låga höjd över havet och att mycket land vunnits tillbaka från havet.

Finland och Sverige följer på 10,1 respektive 8,9%.

23 april 2013 - 12:30

Kategorier