What possible impact did Martin Luther King have?

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
What possible impact did Martin Luther King have on the views of white majority society in the United States? finns det pålitliga engelska källor som besvarar detta(Research)?
Svar: 

Martin Luther King Jr. erhöll Nobel fredspris 1964. Läs mera om honom under www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king_facts.html, samt underliggande länkhänvisningar. I Atlanta Georgia finns The King Center, att besöka fysiskt, men även på nätet; fördjupa dig via www.thekingcenter.org/king-library-archive.

27 februari 2017 - 12:55